Varför blir vi beroende?

Beroende

Beroendesjukdom är en förvärvad, kronisk förändring av hjärnans belöningssystem där minnen av de upplevelser som orsakade beroendet är lagrade. Idag klassas beroende av cigaretter, alkohol, droger, tabletter samt spel som beroendesjukdom. Det finns flera andra beteenden som man kan bli beroende av och som liknar beroendesjukdom. Exempel på dessa är sex- och relationsberoende, shoppingberoende samt arbetsnarkomani. Det finns idag inga effektiva metoder att ”backa bandet” när ett beroende väl har uppstått. Det är därför man beskriver de som lyckats ta sig ur ett beroende med termer som »nykter alkoholist« eller »spelfri spelare«. Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling. Belöningssystemets uppgift är att motivera oss att göra saker som är viktiga för vår överlevnad. När vi äter god mat, motionerar eller har sex, frisätter systemet dopamin; vi får en känsla av välmående. Samtidigt kopplas handling och välmående ihop i minnet för att vi ska upprepa handlingen. När man konsumerar alkohol eller andra beroendeframkallande ämnen, frisätts mer dopamin än vid naturlig stimulering. I stället för välmående får man en starkt lustfylld, berusande, känsla. Forskning pågår för att förstå vad som gör att belöningssystemet ”kidnappas”. Man vet redan att det finns starka ärftliga riskfaktorer. Precis som vid diabetes, högt blodtryck eller olika former av cancer, har vi alla från födseln olika hög risk att drabbas av en beroendesjukdom. Mer forskning krävs för att få klarhet i vilka som löper större risk att utveckla ett beroende.

Beroende – Symtom och behandling

Den som inte får utlopp för sitt beroende får ofta abstinensbesvär. Toleransnivån ökar i samband med bruket, vilket innebär att man behöver högre doser av substansen för att uppnå samma effekt. Beroendesjukdom fastställs bland annat genom att ta ställning till nedanstående påståenden:

 • Jag tänker mycket på just detta
 • Jag har börjat smyga med det
 • Jag känner ett sug efter det
 • Jag har utvecklat tolerans, och behöver allt starkare doser/högre spelinsatser
 • Jag blir hög av att få ägna mig åt det
 • Jag får diverse negativa symptom, abstinenssymptom, av att inte få ägna mig åt det
 • Det inkräktar på resten av livet, arbetet, familjen, fritiden
 • Även efter långa uppehåll kan jag trilla dit igen.

 Forskning

I dag är det oklart om hjärnan kan återhämta sig helt från en beroendesjukdom. Genom forskning vet man att chansen till ett drog/alkohol-fritt liv ökar om man kan hålla sig drogfri/nykter i 5-7 år. Flertalet, ca 80 procent, återfaller dock inom ett år. I dag saknas det fullgod behandling för beroendesjukdomar. Behandlingen består ofta av terapi och medicinering. En välkänd och beprövad behandling är 12-stegsprogrammet. Mediciner kan hjälpa till att minska alkoholsug, berusningsdrickande och förlänga alkoholfria perioder så att hjärnan får chans att återhämta sig. Forskning pågår för att hitta nya läkemedel mot beroendesjukdomar och även för att bättre kombinera de behandlingar som finns.

 Visste du att

 • Beroende är en kronisk, förvärvad hjärnsjukdom
 • Förändringarna som sker i hjärnan vid ett beroende är i stort sett de samma oavsett om det är missbruk av en substans eller av ett beteende, vilket gör att man kan behandla på liknande sätt.
 • I Sverige är ca 125 000 personer i någon mån spelberoende.
 • Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling.
 • Mellan 5 000 och 7 000 svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkohol.
 • Beroendesjukdomarna kostar det svenska samhället 13,7 miljarder kronor per år

Alkoholberoende

De övergripande förändringarna i hjärnan vid utveckling av alkoholberoende är de samma som vid till exempel nikotin-, amfetamin- eller spelberoende. Hjärnan har en fantastisk förmåga att anpassa och organisera om sig för att upprätthålla balansen i belöningssystemet. Vid upprepad berusning minskar belöningssystemets känslighet gradvis.

Förändringarna i hjärnan gör att det krävs allt större mängder alkohol för att uppnå önskad effekt, samtidigt som belöningssystemet blir alltmer okänsligt för naturlig stimulering. Alkoholberoende leder ofta till ångest och depression. Den minskade aktiviteten i belöningssystemet skapar ett starkt sug efter alkohol. Från att ha njutit av alkoholens effekter, dricker man nu tvångsmässigt för att undvika att må dåligt.

Vi långvarigt alkoholintag minskar aktiviteten i den främre delen av hjärnan successivt, parallellt med att belöningssystemet förändras. Impulskontroll och förmågan att stå emot suget försämras. Det blir även svårt att ”nöja sig” med att bara dricka en öl eller ett glas vin.

Alkoholberoende är en kronisk återfallssjukdom. Individen lever med ett ständigt sug efter alkohol. Den starka kopplingen i minnet kan utlösa ett kraftigt begär även efter lång tids nykterhet.

Källa: https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/beroende/

Vad är ett sexmissbruk?

Sexmissbruk är en intimitetsstörning som huvudsakligen uttrycker sig på två sätt: i ett extrovert eller ett introvert sexmissbruk. Det grundar sig i att ha fått sin integritet skadad som barn, vilket är ett trauma som sedan styr mig i vuxen ålder. 

I ett extrovert/utagerande sexmissbruk blir händelser som sex, flirt, bekräftelse, förälskelser och relationer ett sätt att ersätta känslor av ensamhet, tristess, otillräcklighet och tomhet med rusiga tillstånd som ger mig tillfälligt välbefinnande och där jag slipper vara sårbar. 

När jag jagar efter det jag upplever åtråvärt dövas mitt inre obehag men skapar också skamkänslor som gör att jag måste utagera igen för att fly mitt jobbiga tillstånd. 

Eftersom jag inte kan ta hand om mig och mina behov och känslor går jag till sex, flirt, förälskelser och relationer. Det blir min drog och något jag missbrukar. Utagerandet blir ett substitut för den närhet och intimitet jag längtar efter men inte vågar släppa in i mitt liv. 

Spelets regler är kända, jag förstår och kan tolka dem, vilket leder till att jag upplever att jag har kontroll och makt över livet. Det är en illusion eftersom jag istället ständigt sviker mig själv och mina relationer.  

Missbruket blir tvångsmässigt och får negativa konsekvenser.  

I ett introvert/anorektiskt sexmissbruk förnekar jag mig själv mina behov av sex, intimitet och närhet. Istället fokuserar jag på andra. Ofta ägnar jag mig åt tvångsmässiga fantasier och besatthet. Jag använder människor omkring mig i fantasiskådespel i mitt huvud. Genom det har jag full kontroll och riskerar inte att bli lämnad eller sviken. 

Det är vanligt att extroverta och introverta sexberoende möts och inleder relationer, eftersom de kompletterar varandra och tillsammans upplever en sorts balans och helhet.  

Jag får fortsätta vara det jag är, båda kan skydda sitt inre genom att behålla sitt beteende. 

Vem blir sexberoende?

Ett beroende blir konsekvensen för den som inte haft en tillräcklig eller sund anknytning i sitt familjesystem under barndomen. Det kan handla om stela eller disengagerade familjesystem där det funnits villkor för tillhörigheten och där du som barn tvingadeatt anpassa dig och därigenom inte fick den trygghet du behövde.  

Bilden av sexberoende är väldigt laddad. Men det är lika vanligt att kvinnor blir dysberoende som att män blir det. Beroendet drabbar människor från alla samhällsskikt och positioner. Det är helt kopplat till hur vi blev medberoende till våra föräldrar – som är traumat – och därigenom tog till något för att trösta oss själva med. Det finns alltså ingen typisk sexberoende.

Att ta det stora steget och göra något åt mitt liv kan inte beskrivas i några ord. Äntligen har jag ett liv!

Kan jag sluta med mitt sexmissbruk?

Ja, det går att förändras. När du nått en punkt där du känner att livet inte längre är hållbart och att dina försök att ändra dig på egen hand inte ger resultat, öppnas en möjlighet till förändring. Att be om hjälp är det första steget i och med att du överger din tro att du måste klara dig själv. 

På Absolutions arbetar vi med gestalt- och traumaterapi. Vi hjälper dig att hantera ångest, bearbeta trauman och identifiera tankar och handlingar som gör att du fastnar i dysfunktionella mönster.  

Är du beroende av kärlek eller sex?

 • Jag flyr in i sexfantasier.
 • Jag dövar mig med porr.
 • Jag söker tvångsmässigt sex/bekräftelse.
 • Jag utsätter mig för risker och farliga situationer.Jag känner mig tom utan en relation.
 • Jag vill hålla mina beteenden hemliga och känner mycket skam.
 • Jag lovar saker jag inte kan hålla.
 • Mitt sexliv får negativa konsekvenser.
 • Jag undviker sex och/eller sätter upp regler runt mitt sexliv/relationer.
 • Jag objektifierar mig själv och andra.
 • Jag har försökt sluta med eller begränsa mitt beteende men kan inte.

Källa: http://absolutions.se/sexmissbruk/

Om Beroende

Vad är ett beroende?

Belöningssystemet ser till att du njuter av att göra sådant som är nödvändigt för att du själv som individ och din art ska överleva. När du njuter av mat, motion och sex så ser belöningssystemet till att du kommer att fortsätta med det i framtiden, genom att fler nervtrådar kopplas upp, och genom att minnen av njutningarna lagras i storhjärnebarken. Belöningssystemet och resten av hjärnan bygger alltså om sig så att en sorts ”beroende” av livsviktiga beteenden uppstår.

Finns det ofarliga beroenden?

Ja, på sätt och vis finns det ofarliga beroenden. Koffein är i viss mån beroendeframkallande. Det finns i kaffe, te, koffeinhaltiga läskedrycker och i en del andra drycker som säljs som uppiggande och prestationshöjande. Koffein är den mest använda uppiggande drogen i världen. Om man avstår helt från koffeinhaltiga drycker i ett par veckor märker man hur trött man egentligen är. Dessutom leder detta inte sällan till abstinensbesvär som huvudvärk och andra symptom. Koffeinberoende är dock inte alls allvarligt på samma sätt som alkohol-, narkotika-, sex- eller spelberoende.

Beroende

En alkoholist, heroinist, sex- eller spelmissbrukare har fått en hjärnsjukdom av drogen. Man vet i stora drag vad som händer i hjärnan när en beroendesjukdom uppstår. När man blir påverkad och njuter av en drog eller av sex & spel, frisätts stora mängder dopamin i hjärnans belöningssystem. Vad gäller kokain och amfetamin vet man exakt vad de har för effekter: dom här drogerna orsakar en enorm frisättning av signalsubstansen dopamin från nervtrådar i belöningssystemet. Frisättningen är många gånger större än vid naturlig njutning. Det är därför man så snabbt kan bli fångad av dom här och andra droger. Problemet är att belöningssystemet bygger om sig åt det håll som är förknippat med störst frisättning av dopamin i hjärnan. Till sist är hjärnan kidnappad av drogen. Belöningssystemet är kortslutet så att du måste ha drogen och bara njuter av drogen. Man kan bli så fruktansvärt beroende att man struntar i allt annat i livet. Skola, kompisar, jobb, familj. Ett beroende kan bli så starkt att det till och med trycker bort modersinstinkten.

Källa: http://hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=98

Varför blir vi beroende, vad händer i hjärnan och hur kan du styra det innan det blir en vana?