• Att känna att jag är någon, att det jag gör och tänker bottnar i den jag är.
  • Att veta vem jag är och ta ansvar för mitt handlade, utan att ensidigt styras av omgivningens gillande
  • Att leva i nuet utan att bindas av traditioner, men med förmåga att använda och utveckla generationers kunskaper och erfarenheter.
  • Att göra det som känns riktigt utan att kasta ängsliga sidoblickar på omgivningens förväntningar, inför det jag gör.
  • Att inse att jag inte kan vara bra på allt, att jag inte har tillräckliga kunskaper om en del saker.
  • Att inte bli rädd för min egen osäkerhet utan istället visa den.
  • Att acceptera mina svaga sidor och arbeta med dem, eller leva med dem, allt efter vad jag bestämmer mig för.
  • Att bottna ända in i sitt innersta. Att känna en inre trygghet.
  • Att kunna vara ledsen, glad, orolig och harmonisk
  • Att äga mitt beteende, Att jag är självständig
  • Jag finns till, Jag är unik, Jag är trygg