Låg självkänsla?

Har du låg självkänsla?

Är du medveten om symtom på låg självkänsla? Låg självkänsla är något som många människor kämpar med varje dag. Många människor som arbetar med låg självkänsla gör det utan att be om hjälp, vilket gör det svårt att avgöra hur många människor i världen som lever med detta problem.

Medan många människor inser att de lider av låg självkänsla, finns det fortfarande många där ute som är omedvetna om att det de upplever handlar om låg självkänsla.

Nedanför är en lista över många av de vanligaste symtomen på låg självkänsla.

 • Perfektionism
 • Förväntar sig att andra ska vara perfekta
 • Uttrycker högljutt sina åsikter
 • Skryter och slår sig själv på bröstet
 •  Talar negativt om andra
 • Alltför kritisk mot sig själv och andra
 • Lättgenerad
 • Uppfattar de flesta situationer negativt
 • Uppfattar eventuella framtida händelser på ett negativt sätt
 • Frekvent ångest
 • Oförmåga till tillit
 • Rädsla att uppmuntra nya relationer
 • Alltid behöva känna kontroll
 • Frekvent argumentation
 • Brist på ögonkontakt
 • Ovilja att delta i aktiviteter
 • Har ofta ursäkter
 • Skeptisk
 • Verkar vara deprimerad
 • Extremt känslig för kritik
 • Ständigt orolig för vad andra tycker
 • Brist på motivation
 • Brist på energi
 • Perfektionism
 • Klagar ofta
 • Är rädd för förändring
 • Oförsonlig
 • Ursäker är ofta överdrivna
 • Ovilliga att sätta upp mål av rädsla för att inte kunna utföra dem
 • Obeslutsam
 • Ovilliga att göra sina åsikter och idéer kända
 • Tendens att isolera sig
 • Har ständigt negativa tankar om sig själv
 • Behöver känna uppskattad och älskad av andra

Listan ovan är ganska lång, men man ska komma ihåg att även om man har några stycken symptom enligt ovan så behöver det inte betyda att man har låg självkänsla. Det är den sammantagna bilden av en person som avgör om man behöver jobba på sin självbild eller inte.

Om en person lider av låg självkänsla, är det viktigt att komma ihåg att det inte är något som kan ändras över en natt. I själva verket är det ett ständigt  arbete för att vända en låg självbild i en sund självbild.

Det första steget är att erkänna att du har en låg självbild, eftersom detta är ett problem som du måste vara medveten om innan du kan göra något för att ändra det.

Läs mer här om att bygga upp en bra självkänsla.