Oxytocin – kärlekshormonet

Känner du dig lite smådeppig eller alldeles för stressad och uppe i varv? Kanske väger du också för mycket?
Då kan dina nivåer av närhetshormonet oxytocin vara låga.

Ger trygghet

Oxytocin är ett hormon som skapas när du får närhet och beröring. Hormonet gör att du känner dig lugn och harmonisk.
Av oxytocin får du lugn och ro och en önskan att vara nära andra. Du blir mer närvarande och omhändertagande och känner dig tryggare, säger Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi. Det var hon som upptäckte oxytocinet och dess effekter – och som numera är världskändis i forskarsammanhang.

Bildas av kramar

När du har höga nivåer av oxytocin känner du ett välmående, en subtil känsla av avslappning. Det gör också att du känner en större tillit till andra människor, dina sociala relationer underlättas – bland annat för att du lättare kan läsa av andra människors signaler. Oxytocin bildas främst när du har kroppskontakt med en annan människa till exempel genom kramar och kyssar, och stora mängder tillverkas när du har sex och får orgasm.

”Hudhunger”

Kerstin Uvnäs Moberg menar att många har för lite oxytocin i dag.
– Tidigare, när vi bodde många och trångt och sov mer tillsammans, så fick vi naturligt mer oxytocin. Nu lever vi mer ensamma i storstäder och sitter framför datorn och mejlar till varandra. Vi är tränade i att vara duktiga och klara oss själva. Det kan leda till oxytocinbrist, eller som hon kallar det, hudhunger.

Bristen på närhet och beröring kan göra att du känner dig lite låg, utan att vara olycklig. Du mår bara helt enkelt inte riktigt bra. Du får dessutom ett sämre motstånd mot stress och sjukdomar.
Den som har goda relationer och lever i gemenskap är buffrad mot stress. Du klarar stress bättre, chansen är större att du håller dig frisk och mår bra.

Håller dig frisk

Anledningen är att oxytocin dämpar stresshormonet kortisol. Det sänker också blodtrycket, lindrar smärta och hjälper kroppen att läka. Sammantaget kan det sänka risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar.
Oxytocin har stor betydelse i relationen mellan det nyfödda barnet och föräldrarna. Närheten som skapas vid amning frisätter en massa oxytocin, som gör att föräldrar och barn knyter an till varandra. Men också i dina vuxna relationer spelar närhetshormonet stor roll.
Oxytocinet betyder mycket i kärleksrelationer, det gör att du öppnar dig och blir mer tillitsfull, det skapas ett band mellan dig och din älskade. Det kan göra att du känner abstinens när ni måste skiljas åt och att du mår bra när ni är nära varandra.

Ger lugn

Också i möten med goda vänner skapas oxytocin. När du upplever att någon ser, lyssnar på och stöder dig, så bildas hormonet. Mängden är mindre, men ändå tillräcklig för att du ska känna gemenskap, tillit och lugn.
Värme och mättnad gör också att din kropp tillverkar oxytocin.
Mat kan användas som kompensation för närhetsbrist och när man känner sig ensam. Det kan vara en anledning till att man tröstäter. Om du får för lite beröring, och egentligen har hudhunger, kan mättnad göra att du höjer dina nivåer av oxytocin och då känner lugn och ro.

Källa