Kognitiv Coachning

Är den metod jag använder mig av i kommunikation med dig. Den är baserad på kognitivt tänkande, egen erfarenhet, psykologi, coachning, rådgivning och en stort driv att hjälpa andra växa mentalt.

Givet vilken situation du befinner dig i så använder vi en kombination av de bästa metoderna för att komma till rätta med just dina behov. Min övertygelse är att ju fler angreppsvinklar och metoder vi har att välja på, desto troligare är det att vi kan komma fram till en konstruktiv lösning.

Mitt mål är att hjälpa dig att identifiera och uppnå dina önskade mål i livet. Genom att ställa frågor utmanar jag dig att hitta de hinder som begränsar din inre frid. Genom att bli medveten om vart begränsningarna finns får vi nya perspektiv som blir grunden grund till förändring och inre harmoni. Dvs när vi hittar kärnan till problemet kan vi ställa mer konkreta frågor och då blir svaren också tydligare.

Du får med dig massa nya idéer, information och verktyg.

Hur vi mår beror dels på hur mycket vi tillåter andra att påverka oss, men beror även på vilken inre röst vi väljer att lyssna på. De flesta har en positiv och en negativ röst. Den röst som får mest utrymme kommer vara den röst som vinner. Vad kan vi göra för att ge den positiva rösten mer utrymme??

”Happiness is an inside job”

Hur går det till?

Jag kontaktar dig via den kommunikationsväg som du föredrar och vi ägnar första gången åt att prata om hur ditt liv har sett ut hittills och kartlägger nuläget. Kanske vet du redan vad du vill ha hjälp med?!

Vid slutet av samtalet bokar vi en ny tid och efter samtalet mejlar jag dig material som du sedan går genom i lugn och ro. När du är klar mejlar du tillbaka det ifyllda materialet så jag kan förbereda nästa samtal.

Vid nästa samtal går vi genom materialet du har fyllt i och strukturerar upp de ämnen som du behöver hjälp med. Därefter går vi vidare och jag kommer ställa konkreta frågor till dig. Utifrån det så kommer vi sedan fram till lösningar som skapar den förändring du vill uppnå.

Under samtalens gång kommer du att få nya tankar och kanske några få aha-upplevelser.

Antal samtal rekommenderas till mellan 3-10 gånger för en hållbar utveckling och förändring.

Mer om mig och min utbildning

Om du har några frågor eller vill boka en tid är du välkommen att kontakta mig