Manligt och kvinnligt – generalisering och tolkning med sunt förnuft