Hjärnan

Hjärnans mentala och fysiska uppbyggnad över tid

Historiskt så har en hel del hänt om vi går från att vi var jägare på savannen till det moderna samhälle vi idag lever i. Men om vi ser på hur vår hjärna har utvecklats, har i stort sett ingenting hänt. Vi har fortfarande samma delar av hjärnan aktiva idag som vi hade då. Det betyder att de delar som var essentiella för vår överlevnad då, fortfarande är lika aktiva idag. Så vad innebär det rent praktiskt?

När vi bodde på savannen var den mest användbara delen av hjärnan reptilhjärnan då vi var tvungna att jaga eller bli jagade. Att strida för överlevnad är något den primitiva hjärnan är väldigt bra på och evolutionen 1.0 har fixat ett enkelt system, Amygdala, som triggar en automatisk åtgärd/instinkt, även känd som fight, flight och freeze-reaktioner (strida, fly, orörlighet). Detta system är i grunden till för att skydda oss och gör att vi tvingas att ta snabba beslut när vi kommer i krissituationer. På savannen gav det oss motion, mat att äta, och skydd från fienden. Men hur hjälper detta system oss idag?

Ja, faktum är att vi inte behöver detta system lika ofta längre eftersom vi inte behöver jaga för att bli mätta eller fly från fienden. Utvecklingen av vårt samhälle har gått så snabbt att vår mänskliga hjärna inte har hunnit med. Resultatet av detta blir att vi fortfarande har ett system som skriker efter uppmärksamhet och uttrycker sig i form av stress, ångest och depression. Vår hjärna har alltså ”hittat på” ett sätt för att använda systemet trots att de nu bidrar till negativa effekter. Det system som en gång var essentiellt för vår överlevnad är nu mest till besvär för oss som lever i västvärlden.

För att få bukt med dessa uppgifter amygdala har hittat på behöver vi få hjärnan att tro att vi jagar, dvs vi lurar hjärnan genom tex. konditionsträning. På så sätt är träning en av de viktigaste lösningarna för att tona ner oro, ångest och depression och på sikt få tillbaka hälsan.

En bieffekt av att samhället har utvecklats är också att hjärnan har fått mycket mer saker att göra. Vi tvingas att multitaska hela tiden och till slut  klarar vi inte alla uppgifter, måsten och krav. Detta leder till följdsjukdomar såsom utmattning, utbrändhet och hjärntrötthet. Vi har gått från att göra ett antal få saker om dagen, för att de andra i flocken gjorde sina uppgifter där man kompletterade varandra, till att ensam göra flera hundra om dagen.

I samband med det ökade enskilda ansvaret har vi inte lika mycket tid till socialt umgänge längre, och motton som ”vi klarar oss själva” och ”ensam är stark” tvingats vi använda för att försvara oss.

Vi har blivit mer isolerade och det bidrar inte till lycka och välmående. Ohälsan sprider sig, och det är fler och fler som får hjärntrötthet, utmattningssyndrom och/eller depression. Vi har barn som inte längre ser någon mening med livet och vi vuxna vet inte hur vi ska hjälpa.

Hur löser vi detta och vart börjar vi?

Eftersom reptilhjärnan är ett automatiskt system så sker våra reaktioner väldigt snabbt och är inget vi egentligen medvetet tänker på (eller medvetet ger någon energi till). Det tar dock energi i efterhand när vi känner att vi måste ta hand om oss själva eftersom vi blivit stressade, deprimerade och känner oss meningslösa och hjälplösa, och känner att vi vill må bättre.

Eftersom systemet går på rutin/instinkt så kan det kännas som vi är slavar under detta system som lätt kan bli en ond cirkel av konstant eller bitvis stress, ångest och depression. Vi förblir alltså väldigt primitiva om vi inte stoppar den onda cirkeln. Så hur ska vi göra?

Genom träning hjälper vi hjärnan att aktivt och medvetet välja vilka tankar som får styra i vår hjärna så aktiverar vi den s.k frontalloben. I frontalloben fattar vi alla kloka beslut, och vi tar effektivt kommandot över reptilhjärnan och därmed blir vi en ledare och inte en slav över våra liv. Men frontallobens system är inte automatiskt, det är manuellt, så till en början krävs det mycket övning och energi för att kunna hålla reptilhjärnan ur vägen. Men övning gör det lättare och snart krävs inte mycket energi för att tänka konstruktivt och komma ur det destruktiva ältandet.

Det finns några sammansatta faktorer som gör att förutsättningarna för att tänka medvetet lyckas bla kost, hälsa, sömn, träning och mental medvetenhet. Missar man någon av dessa faktorer (Tex. om man har sömnbrist, äter näringsfattigt eller är inaktiv) har Amygdala större chans att driva sitt automatiska system, eftersom vi då inte har ork eller energin som krävs för en aktivering av frontalloben.

När vi förstår att vi själva kan bryta oss ur detta, så är det som en sten lättar ifrån våra hjärtan, för plötsligt inser vi att det inte är fel på oss. Vi är inte hjälplösa längre! Vi har makten i våra egna händer, det är bara hjärnan som spelar oss ett spratt. Hjärnan är en liten filur som inte alltid har koll – faktiskt! Den kan hitta på en hel del galna ”sanningar”. Men genom att bli medveten om detta ger vi oss själva en möjlighet att växa och se situationer på andra sätt.

Genom mental medvetenhet, bra kost, tillräcklig sömn och kontinuerlig fysiskt träning 2-3 ggr/vecka (aktiveras hormoner som ger jägarna i oss det vi behöver) och att aktivt välja vår livssituation genom mental träning av frontalloben (tar bort stress-känslan och hjälplösheten) så ser vi till att minska ohälsan och sprida välmående, lycka och nya beteenden som leder till att vi visar våra barn hur man blir lycklig, istället för olycklig. Kommande generationer av mänskligheten får en spiral uppåt.

Ju mer medvetna vi blir om hur vi kan bidra till en snabbare utveckling av våra hjärnor, desto snabbare kommer resultat!

Ta kommandot över din hjärna och bidra till utvecklingen av vår art, Evolution Människa 2.0 – den Frontala tidsåldern.

Fakta

//www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/

Inspiration och tips

The secret to self motivation – Mel Robbins (om länken inte fungerar sök efter denna titel på youtube)

How to rewire your brain – Dr. Joe Dispenza

Rewiring Your Consciousness – Dr. Joe Dispenza