Den mänskliga behovstrappan (Maslow)

Våra Behov

Denna pyramid är till för att vi ska förstå i vilken ordning vi bäst bör forma våra liv för att slippa förlora tid. Det är ofta vi blandar olika nivåer med varandra och hoppar in i en nivå fast vi egentligen inte är klara med de grundläggande behoven. Detta ställer ofta till det och stökigt och rörigt i våra liv. Det är viktigt att vi tar de här stegen i rätt ordning så slipper vi slösa tid genom att vi gång på gång faller ner en nivå för att vi inte var klara där. Livet blir som smidigast och bäst om vi tar det i rätt ordning.

Nivå 1 – Fysiologi

När vi befinner sig på första nivån så kommer vi behöva tillfredsställa våra fysiologiska behov innan vi kan ta oss vidare till nästa nivå. Dessa behov innefattar mat, vatten och syre men även att inte ha smärta, röra på oss och att ha sex.

Nivå 2 – Trygghet

Nu kan vi börja tänka på trygghet och säkerhet. I den här delen ingår ekonomisk balans, någonstans att bo och ett jobb. En stabil vardag med rutiner och enklare regler är bra för att hålla psyket i balans. När dessa behov är uppfyllda kommer vi känna oss mer harmoniska och söker oss då till gemenskap med andra människor.

Nivå 3 – Gemenskap

I sökandet efter andra människor vill vi känna att vi är en större del av något större än oss själva. Vi söker kärlek i form av vänner, en partner, och barn. Vi är trygga, harmoniska och stabila. När vi har uppnått detta väcks behovet av att ta ett steg upp på nästa nivå som är självkänsla.

Nivå 4 – Självkänsla

När vi känner att vi har gemenskap med andra människor får vi ett behov av att känna att vi duger som vi är. Vi vill utbyta information med andra och få en bekräftelse på att det vi uppnått är ”godkänt” av samhället. När vi inser att detta behov handlar om två olika saker; makt och självkänsla, så blir det tydligt att man kan gå två vägar. Man kan välja att vilja ha makt och kändisskap, respekt från andra eller att gå den mer genuina vägen att bygga upp kompetens, självförtroende och självrespekt, som leder till bra självkänsla. Man får respekt på båda sätten men ett är bra och ett mindre bra. För att kliva upp till den sista nivån, så tror jag helt ärligt att man kan hålla sig kvar längst på hög nivå om man väljer att hjälpa andra människor.

Nivå 5 – Självförverkligande

När vi har nått denna nivå har vi ett behov av att vara den bästa kompletta versionen av oss själva och kunna utnyttja vår fulla potential, alla kunskaper och resurser. Detta behov kommer aldrig att kunna fyllas till 100% om vi inte fortsätter utvecklas som människor. Vi kommer känna oss osäkra innan vi har uppnått de olika delmålen i denna nivå, men så länge de andra nivåerna är uppfyllda så kommer vi att kunna stanna kvar här och utvecklas och lära oss själva och andra mer om livet. Eftersom vi först måste tillfredsställa de underliggande behoven, för att helt kunna fokusera på att förverkliga oss själva, så är det bara en liten del av världens befolkning som når till denna nivå.