Själslig Anorexi

Den stora folksjukdomen i västvärlden idag

Grunden till den ”själsliga anorexin” handlar om bristen på bekräftelse för den vi är. Behovet av bekräftelse och att bli sedd finns hos varje människa. Men har vi sökt och fått bekräftelse uteslutande genom det vi har, gör och presterar så håller känslan bara så länge vi hela tiden finner nya saker att fylla på vårt liv och vardag med.

När vi hela livet bedöms vi och får bekräftelse efter vad vi har, gör och presterar i stället för att bedömas och få bekräftelse för den person vi är, innebär detta att vi i västvärlden idag blir mer och mer själsligt utarmade. Det visar sig som en slags ”själslig anorexi” som blir allt vanligare idag. I takt med att vi människor starkare prioriterar rationellt tänkande, ekonomi och materiella ting så blir våra inre behov försummade. Vi lever hela våra liv utifrån och in istället för inifrån och ut.

Vår sociala omvärlds krav och förväntningar styr därför hela vårt liv. Mer eller mindre medvetet och omedvetet försöker vi att leva upp till dessa. På så sätt sätter vi våra inre behov på undantag, trycker ner dem och försöker att glömma bort dem.

Men det håller inte i längden, gapet mellan den vi är och den vi visar utåt blir allt större och till slut är krisen ett faktum. Vi vet inte vilka vi egentligen är eller vart vi är på väg i livet. Livet mister sin mening, vi blir deprimerade, får ångest och tappar lusten till allt. Samtidigt blir vi rädda, vi känner inte igen oss själva utan vi hamnar i ett existentiellt tomrum vilket är symtomen på de flesta som inte mår bra idag.

Tomheten inom oss står ofta i proportion till värdet vi gett oss själva och hur mycket av oss själva vi tidigare fått bekräftat. Lösningen på krisen ligger i att hitta nya sätt att förhålla sig till sig själv och att leva livet enligt sina egna premisser. Att få förståelse för sig själv och att komma till en insikt om hur vi vill leva.

Genom att lyssna inåt tar vi reda på hur vi vill leva, vara och agera vilket innebär att leva inifrån och ut, och inte utifrån och in. Detta innebär att vi fyller upp tomrummet inom oss med ett liv som är meningsfullt för oss själva att leva.

Den här själsliga anorexin visar sig genom att många i vårt samhälle idag mår dåligt. Det är många som är långtidssjukskrivna och förtidspensionerade.

Dramatiska ökningar av tabletter mot depression och drogmissbruk har också bevisat att den västerländska befolkningen mycket dåligt. Även självmord och självmordsförsök har ökat. Situationen för vårt samhälle är mycket allvarlig. Hela vår kultur är i fara.

Professorn i neurokemi vid Göteborgs Universitet, Rolf Ekman, anser att vi de senaste decennierna, i den industrialiserade världen, byggt upp ett självdestruktivt samhälle som bryter ner sina egna medborgare. Ett ”kamikaze samhälle” Man talar om ”Homo konsumensis”.Farbror von Anka-syndrom och om behovet av en ny ”produktiv humanism”, ett samhälle i människans tjänst.

Först drabbas hjärnan. Man vet att hippocampus, som styr delar av minnesfunktionen, och de två pannloberna som styr vår personlighet, krymper hos de med själslig anorexi. De försvagas strukturellt, det vill säga hjärnceller försvinner och dör, och funktionellt, det vill säga hjärnceller som är kvar fungerar annorlunda än förut. Minnet blir sämre, känslorna blir avtrubbade, empatiförmågan sjunker, det blir svårt med relationer, humör, vila, tankeverksamhet.

Sedan drabbas hjärtat, immunförsvaret och därmed övriga delar av kroppen. Det ger hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, magproblem, ryggont, huvudvärk, sovstörningar och depressioner. Listan kan nästan göras oändlig. Det är en folksjukdom med många olika symtom.

Vi människor försöker att fly från den här bisarra verkligheten genom att göra följande:

  • Självmordsförsöken ökar dramatiskt ibland våra ungdomar.
  • Användning av lyckopiller ökar dramatiskt bland våra 10 – 20 åringar.
  • Alla sorters drogmissbruk ökar bland barn, ungdomar och vuxna.
  • De flesta av våra barn och ungdomar lider av svåra stressymptom såsom ständig huvudvärk, sömnsvårigheter, ryggont, svåra depressioner och ökat våld.
  • Alla former av ätstörning ökar bland våra barn och ungdomar.
  • Spelmissbruket ökar katastrofalt.
  • Nya epidemiologiska prognoser förutspår att den vanligaste dödsorsaken bland 20 till 40-åringar inom en snar framtid kommer att vara just hjärt- och kärlsjukdomar, samt depression med självmord som följd.
  • Fertiliteten i hela västvärlden sjunker drastiskt. Männens spermie-produktion och kvalitet har halverats. Kvinnor får allt svårare att bli gravida. Sedan 50-talet har vi försökt förhindra graviditeter, nu får vi koncentrera oss på att främja dem.

42% av alla våra barn och ungdomar i Sverige mår inte bra. Höga krav och högt tempo leder till magont, huvudvärk och i sämsta fall självmord. Barnens behov måste nu tas på allvar. Det duger inte längre med undanflykter

Att vuxna blir utbrända eller går in i väggen drabbar i växande omfattning vårt samhälle. Vi står handfallna inför problemen. Nu dras också våra barn in i samma negativa spiral. Vi måste sätta stopp nu!

Våra barn och ungdomar gör som vi gör inte som vi säger, alltså för att hjälpa våra barn och ungdomar till ett bättre liv så handlar det om att vi vuxna förändrar vår egen livsstil.

Men för att vakna upp så handlar det nästan om att vi ska råka ut för en livskris endera en fysisk, psykisk, ekonomisk eller materiell smäll i livet för att vi i bästa fall ska börja att uppskatta livet och för att ta tag i våra liv. Men det är först då vi börjar att fundera över vad det verkligen är som vi vill ha ut av våra liv, vilket liv vill jag egentligen leva och först då ställer vi oss frågorna: Vem är jag ? Hur vill jag leva ? Vilka är mina syften i livet ? Är det bara för att skaffa oss en familj och konsumera oss till ett liv eller är det någonting annat vi verkligen vill, det är den stora frågan.

Men utan en livskris är det svårt att hitta sig själv då vårt jag skapas genom det utanför oss, vi har bara en påklistrad identitet. Då vi bara ”spelar olika roller” utan att känna efter vilken vi egentligen är under fasaden, då det är enklare att bara följa med och att befinna sig i centrifugen där vi vet vilken roll vi spelar och vilken status vi har.

Vi människor är idag inte levande utan bara existerande, vi lever bara efter vad våra arbetskamrater, kompisar, media, reklamen, samt vad all annan påverkan anser hur vi ska vara. Vi har egentligen inget eget liv.

Vänta inte på livskrisen, utan gå ifrån slentrianen och skapa dig ett eget liv och inte bara efter omgivningen krav och skapade standard. Om vi känner att vi inte är någon genom att andra människor tycker och tänker åt oss, då handlar det om att börja tänka och känna efter hur vi verkligen vill leva våra liv, hur vi verkligen vill vara och agera, känna, tänka utan att vara rädd för att andra ska ogilla oss.

Våra nuvarande kollektiva livslögner ger oss inte några tydliga regler ifråga om normer, värden eller visioner förutom att konsumtion är värdemätaren nummer ett. Vi befinner oss i en mellanfas. Våra kollektiva livslögner börjar ifrågasätts allt mer medan det nya individorienterade synsättet ännu inte hunnit etablera sig.

Vi befinner oss i ett utvecklingsskede där individen får en större betydelse. Allt fler utgår från ett mer individuellt perspektiv och väljer egna sanningar som motsvarar deras strävan efter personlig utveckling. Därför har värden som individualitet, möjligheter och utveckling ökat i betydelse. Lösningen är dock inte att byta ut samtliga gamla livslögner mot nya livssanningar. Det finns tidlösa värden som alltid kommer att vara viktiga oberoende av synsätt såsom ärlighet, frihet, tolerans och respekt. Men det nya är att var och en blir sin egen värdekälla.

Vi behöver bli medvetna om att vi själva måste ta ansvar för att utveckla våra egna personliga värden. Det är det som är den stora förändringen. Det fantastiska är att vi samtidigt utvecklar våra personliga förmågor och alla intelligenser. Vi får allt på en gång.

Men vi har ännu inte insett vikten av att utveckla de personliga värdena eftersom vi har arbetat för lite med detta. De är fundamentet vi står på och som visar hur vi ska gestalta vår värld och våra liv. De är grunden för vår inre motivation och därför tar det lite tid att upptäcka dem. Vi behöver fråga oss själva vilket värde vi vill tillföra vårt liv, arbete och våra relationer. Vad är det som verkligen är viktigt för oss ? Vad är det som skapar äkta mening, genuin stolthet och bestående glädje ? Hur påverkar jag min hälsa och min kropp så att den blir stark och håller mig frisk? Vi behöver stanna upp och reflektera över detta, för ingen annan än vi själva kan svara på vad som gäller för oss.

Detta ger oss helt nya förutsättningar. De gör att vi medvetet kan förändra vår situation och skapa de förändringar som vi önskar. Konsekvensen blir att vi själva måste ta ansvar och vi kan inte längre förvänta oss att svaren kommer utifrån och läggs i vårt knä. Det betyder också att vi inte längre kan skylla ifrån oss. Med andra ord: Om vi är missnöjda med vårt liv, vårt arbete, vårt samhälle eller med den värld vi lever i kan det endast bero på två saker, att vi inte vet vilka våra personliga värden är eller att vi inte lever efter dem.

Att upptäcka och utveckla sin inre värdekälla inom sig själv är ett stort engagemang som tar tid och innebär en viss möda. Men det är också roligt och spännande, och belöningen är alltid många gånger större än insatsen.

Varför är det så svårt att få det nuvarande systemet att förändra sig? Därför att det finns stora ekonomiska intressen investerade i att behålla det.

Vi lever numera i en gränslöst finansiellt styrd värld. De globala företagsjättarna är inte bara multinationella utan de sträcker sig likt amöbor över många olika fält och behärskar hela marknader. Till exempel finns det inom medierna internationella koncerner som äger allt från filmbolag, popstjärnor, TV-kanaler och tidningar till leksaksfabriker och läskedrycker. De finansierar politiska kampanjer bedriver lobbying och världen är deras marknad.

Men vad händer när vår verklighet kontrolleras av globala koncerner? De har mer makt än ett land någonsin haft och de har möjlighet att manipulera och vinkla den information vi får. Nio bolag dominerar i stort sett hela världens massmedier. Vem står för det oberoende, fria tänkandet?

Ett århundrade har passerat sedan den ”moderna människan” gjorde entré. Mycket har förändrats vi har fått ett friare samhälle där vi kan välja boplats, land, arbete, religion, bilmodell och partner. Men det gör utmaningen desto större. Undersökningar visar att vi inte heller mår bättre eller är gladare än för hundra år sedan. Vi har skapat ett samhälle som är helt inriktat på konsumtion och snabba lösningar där vi helt förlitar oss på att vetenskapen ska rädda oss.

Men vi börjar upptäcka att denna livsstil saknar något väsentligt och ett djupare innehåll. Allt fler försöker att finna något nytt även om de inte vet vad.

Vi kan konstatera att konsumtionssamhället har skapat ett beroende av yttre faktorer såsom skräpmat, alkohol, socker, cigaretter, droger, läkemedel, TV, Internet och ständig aktivitet.

Begäret stillas och det eftersökta välbehaget uppnås, så länge vi fyller på och förnyar våra prylar. Men detta tar varken bort själslig smärta, tomhet eller gör att vi mår bättre. I längden skapar detta bara ett ännu större begär och sug.

Det blir till en sorts katt och råtta lek som ger en uttröttning av vårt system. De kemiska beroendena påverkar vårt nervsystem och försvagar psyket. Det tar oss längre ifrån oss själva och gör oss till perfekta, effektiva och utifrånstyrda människor, något som passar bra för organisations värdenas företrädare.

Resultatet blir kanske till och med mer maskin än människa. Livet är en kamp och endast de bäst lämpade överlever. Den sociala utslagningen börjar tidigt och skolan är endast en inrättning för att bekräfta de som redan är bra och duktiga.

Är du med eller är du utanför? Det gäller att hålla sig på rätt sida så att du inte friställs, blir sjukskriven eller på andra sätt ställs utanför produktions-maskinen. Vår samhällsstruktur driver på oss och vi kämpar och strävar lydigt vidare, för att komma framåt och uppåt i livet. Allt för att inte halka efter på konsumtions- kurvan.

Äktenskap, relationer och barn offras i kampen. Det är priset vi får betala för att vara med . Det kan handla om att lyckas på andras bekostnad, att ta sig fram och förbi de andra i krondiket eller ledet. Precis lika som i krig, då vi befordras för att någon annan har stupat.

Ett gammalt kinesiskt ordspråk säger att när vi haft bråttom så gäller det att stanna upp och vänta på sin själ. Det moderna samhället har som helhet rusat på och stressat allt mer under de senaste 40 – 50 åren. Vi har skyndat framåt i längtan efter materiell och teknisk utveckling. Allt har gått ut på aktivitet, skapande och görande, och då finns det ingen plats för livets djupare inre mening. Vi har sprungit ifrån oss själva.

Nu har tiden kommit för att stanna upp och hämta in vår förlorade själ. Vi behöver inte leva på det här sättet. Varför ska våra liv vara svåra? Vi kan successivt ändra livsstil och komma ifrån det som innebär kamp, motsatser, ansträngning och någon form av tävlan. Det innebär att vi väljer att gå i den riktning som tillför oss något hela tiden.

Livet blir mycket enklare när vi skalat bort det oväsentliga. Nästan alla människor som tagit sig igenom någon form av en allvarlig livskris kan berätta att de har fått en förbättrad livskvalitet. De är närvarande i livet, avsätter tid för de saker och människor som är värdefulla. De värdesätter sina liv. Men det är inte förrän dessa förändringar har skett som de inser vad de gick miste om tidigare i sitt liv. Där allt gick ut på att konsumera sig till ett liv.

Det finns ingen mall för hur livet ska levas. Det enda sättet är att stanna upp och fundera över hur du skulle vilja leva det. Reflektera över vad som ger dig glädje och lust. Vad ger ditt liv mening ? Vilket innehåll skulle du ge ditt liv om du själv fick välja ? Du får välja ! Ingen annan kan göra det åt dig.

Vänta in dig själv tills du är redo för en förändring, men vänta inte för länge. Den väg du vandrar blir den du är. Det är resan och vägen, inte målet som är själva livet. Detta kan ingen ta ifrån dig.

Fundera över var du är just nu. Är du på väg till något som betyder mycket för dig eller inte? Ska du träffa någon eller göra något som har stor betydelse för dig eller inte? Svaren på dessa frågor visar var du är.

Slå upp din kalender, se på de senaste tre månadernas inbokning och fråga dig om de har varit meningsfulla och viktiga möten. De flesta häpnar när de upptäcker hur lite som egentligen var värdefullt.

På våren och hösten vill vi automatiskt städa i våra fysiska kroppar och i våra bostäder. Bara för att vi gör oss av med saker vi inte längre behöver, behöver vi inte ha trista och tråkiga hem. Saker som används är levande, de får en egen identitet, en egen personlighet. Saker som inte används till någonting, varken fysiskt eller mentalt, har låg energi. Denna låga energi drar ner vår arbetsenergi och livskraft. Vi förstörs av dem.

Alla som har fastat eller på annat sätt städat upp i sina kroppar vet vilken underbar känsla det är att känna sig ren. Alla som har storstädat i sina hem vet vilken underbar känsla det är att rent omkring sig. Alla som har prövat olika mentala tekniker eller på annat sätt gjort sig av med skuldkänslor, kritiserande, klander och annat mentalt skräp vet hur underbart det känns att ha gjort en mental rengöring i sitt inre .Tillåt dig själv att göra dig av med allt gammalt skräp i och omkring dig. Det är en del av växandet som människa. Den som inte städar bort det gamla och negativa har ingenstans att plocka in det nya fräscha och positiva.

Sinnesrobönen

Gud giv mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.