Människa Nu

Naida Börjesson – Kognitiv Livscoach

Kognitiv Coachning

Vad är Kognitiv Coachning?

Det är den metod jag har valt att använda mig av i min kommunikation med dig som är baserad på egen erfarenhet, psykologi, kognitivt tänkande, KBT, coachning och rådgivning.

Givet vilken situation du befinner dig i så använder du och jag en kombination av de bästa metoderna för att komma till rätta med just dina behov. Min övertygelse är att ju fler angreppsvinklar och metoder vi har att välja på, desto troligare är det att vi kan komma fram till en konstruktiv lösning.

Metoden går ut på att hjälpa dig att identifiera och uppnå dina önskade mål i livet. Genom att ställa frågor utmanar jag dig att hitta de hinder som begränsar din inre frid. När vi blir medvetna om detta får vi nya perspektiv som blir grunden grund till förändring och inre harmoni. Dvs när vi hittar kärnan till problemet kan vi ställa mer konkreta frågor och då blir svaren också tydligare.

Du får med dig massa nya idéer, information och verktyg som du har nytta av resten av ditt liv.

BOKA din tid här

Hur går ett samtal till?

Jag kontaktar dig via den kommunikationsväg som du föredrar och vi ägnar första gången åt att prata om hur ditt liv har sett ut hittills och kartlägger nuläget. Kanske vet du redan vad du vill ha hjälp med?!

Vid slutet av samtalet bokar vi en ny tid och efter samtalet mejlar jag dig material som du sedan går genom i lugn och ro. När du är klar mejlar du tillbaka det ifyllda materialet så jag kan förbereda nästa samtal.

Vid nästa samtal går vi genom materialet du har fyllt i och strukturerar upp de ämnen som du behöver hjälp med. Därefter går vi vidare och jag kommer ställa konkreta frågor till dig. Utifrån det så kommer vi sedan fram till lösningar som skapar den förändring du vill uppnå.

Under samtalens gång kommer du att få nya tankar och kanske några få aha-upplevelser.

Antal samtal rekommenderas till mellan 3-10 gånger för en hållbar utveckling och förändring.

Jag har tystnadsplikt.

Mer om mig och min utbildning

Om du känner att den här typen av samtal tilltalar dig är du varmt välkommen att kontakta mig